ความสำเร็จของเรา Our Success

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการบริหารจัดการที่สามารถสร้างมูลค่าและนำพาทรัพยากรอาคารของเราเองจนประสบความสำเร็จทั้งในเชิงธุรกิจ และการให้ความสำคัญด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานและการใช้พลังงานโดยมีรางวัลที่สะท้อนจากหน่วยงานภาครัฐทั้งในประเทศ และองค์กรต่างประเทศ เช่น รางวัล Thailand Energy Award, Asian Energy Award รางวัลสถานประกอบการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยดีเด่นระดับประเทศติดต่อกันหลายปี และอื่นๆอีกมากมาย ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะนำความสำเร็จเหล่านี้ไปสู่ลูกค้าเช่นเดียวกัน

Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress