ถามตอบธุรกิจ CPFM

ถาม : สงสัยว่าเป็นธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์(CP)ใช่หรือไม่
ตอบ: ใช่..บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมนจเม้นท์ จำกัด อยู่ในกลุ่มบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด(มหาชน)ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือเจริญโภคภัณฑ์

ถาม :ให้บริการเฉพาะในเครือเจริญโภคภัณฑ์ใช่หรือไม่
ตอบ:ไม่ใช่..บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมนจเม้นท์ จำกัด พร้อมที่จะให้บริการลูกค้าภายนอกทั้งลูกค้าองค์กรธุรกิจ และลูกค้าทั่วไป

ถาม :ไม่ทราบว่ามีขอบเขตการให้บริการด้านพลังงาน และความปลอดภัยอย่างไรบ้าง
ตอบ:บริษัทฯสามารถให้บริการทั้งการให้คำปรึกษา ตรวจวัด ฝึกอบรมหรือจัดทำระบบการจัดการด้านพลังงานหรือความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ถาม :คำว่า Integrated facility management มีความหมายว่าอย่างไร
ตอบ:คำว่า Integrated facility management หมายถึงการบูรณาการณ์องค์ความรู้ของบุคลากรในหลากหลายวิชาชีพของบริษัทฯเข้าด้วยกันเพื่อให้บริการงานบริหารทรัพยากรกายภาพ

ถาม :สงสัยว่าให้บริการงานเล็กๆหรือไม่ เช่น งานล้างแอร์บ้าน ห้องเช่า
ตอบ:บริษัทฯสามารถให้บริการงานเล็กๆไม่ว่าจะเป็นอพารตเม้นท์ หอพัก หรือบ้านพักอาศัย

ถาม :CPFM แตกต่างจากผู้ให้บริการายอื่นอย่างไร
ตอบ:ด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เราบริหารทรัพยากรอาคารของเราเองมากว่า 30 ปี จนประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ด้วยรางวัลทั้งในระดับประเทศและในระดับอาเซียน เราจึงมุ่งมั่นที่จะให้บริหารจัดการทรัพยากรอาคารของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จเช่นเดียวกับของเราเอง

Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress