• Banner650x300pix 03

  • Banner650x300pix4 03

  • Banner650x300pix3 03

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

บริหารอาคาร,รับบริหารอาคาร

บริษัท  ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด(CPFM)

บริษัทในเครือฯ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากว่า 30 ปี เริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาที่ดิน การก่อสร้าง การบริหารจัดการเมื่อเปิดใช้อาคาร และการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆในงานบริหารทรัพยากรอาคาร จึงมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพร่วมกันในองค์กร ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้เฉพาะทางที่สามารถบูรณาการกับงานบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร (Facility Management) ให้ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้อสังหาริมทรัพย์ของท่าน

  cpfm,ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจแม้น,บริหารอาคาร,รับบริหารอาคาร,บริหารอาคารชุด,บริหารอาคารครบวงจร,ช่างไฟฟ้า,ซ่อมแอร์,ช่างปะปา,ช่างครบวงจร,สายแลน,รับเดินสายแลน,ช่างซ่อมประตู,facility management 

cpfm ,ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจแม้น ,บริหารอาคาร ,รับบริหารอาคาร ,บริหารอาคารชุด ,บริหารอาคารครบวงจร ,ช่างไฟฟ้า ,ซ่อมแอร์ ,ช่างปะปา ,ช่างครบวงจร ,สายแลน  ,ช่างซ่อมประตู

ข่าวสาร ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ (CPFM)

CPFM บริหารอาคารครบวงจร


บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญ ด้านบริหารทรัพยากรอาคารด้วยการสร้างมูลค่า และ ประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยทีมงานคุณภาพ บนประสบการณ์กว่า 30 ปี

บริหารอาคาร รับบริหารอาคาร CPFM Facility Management  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Tel: 02 826 7899

Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress