คูณศัลย์ มูลศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบริหารอาคาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมคณะผู้บริหาร และทีมงาน บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด(CPFM) ร่วมออกบูธในงาน "BMAM Expo Asia 2015" งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษาอาคารและการบริหารจัดการ ทรัพย์สินแห่งเอเชีย ครั้งที่ 8 (BMAM Expo Asia)

งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติด้านการบำรุง รักษาอาคาร และบริหารจัดการทรัพยากรอาคารแห่งเอเชีย ซึ่งได้รวบรวม ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอุตสาหกรรมฯ อาทิเช่น เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ นักพัฒนา สถาปนิก ผู้ดูแลด้านอาคารและสถานที่ ผู้จัดการอาคารและสินทรัพย์ วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษาอาคารเข้าด้วยกันในงานฯ เพื่อแบ่งปัน คิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนทัศนคติของแนวโน้มทางธุรกิจ ความท้าทาย ในการบริหาร นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และเพื่อขยายเครือข่าย และสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 17 - 19 ก.ย. 58 ณ IMPACT เมืองทองธานี อาคาร 3 เวลา 10.00-18.00 น.

 
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress