ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ณ โครงการพาร์ค คอนโดดรีม พิษณุโลก


เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ขึ้น ณ โครงการพาร์ค คอนโดดรีม พิษณุโลก เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับองค์กร อีกทั้งยังปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านจิตใจ ผนึกกำลังเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันอันดีต่อองค์กร.

 

 

Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress