คุณศัลย์ มูลศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารอาคาร คุณจักรพันธ์ ปิยะพฤษพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบริหารอาคาร และคณะผู้บริหารพนักงานบริษัท ร่วมออกบูธ CPFM ผู้ให้บริการ FM แบบครบวงจรหนึ่งในธุรกิจของ ซี.พี.แลนด์ และบูธ Fortune Town ในงาน BMAM EXPO ASIA 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2560 ณ Hall 6 Impact เมืองทองธานี โดยทั้ง 2 บูธกิจกรรมมีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำแนะนำด้านงานบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร และนวัตกรรมที่ช่วยเสริมงานบริหารจัดการอาคารให้มีมาตรฐาน อาทิ ระบบการบริหารอาคารอัจฉริยะ , เครื่องตรวจนับคน นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในอาคาร และอีกมากมาย ที่เข้ามามีส่วนในการบริหารจัดการอาคารอันเป็นหัวใจสำคัญของทุกอาคาร

โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวฒุิสภา ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดงานเข้าเยี่ยมชมบูธ CPFM และบูธ Fortune Town
ทั้งนี้ คุณศัลย์ มูลศาสตร์ ได้ขึ้นเวที ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “The New Opportunities & Technology Using in FM (Facility Management) และ คุณจักรพันธ์ ปิยะพฤษพันธ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “TRAFFIC DATA USABLE FOR FACILITY MANAGEMENT STRATEGY”
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress