เราเป็นผู้ให้บริการงานช่างแบบครบวงจร  CPFM Services Solution ทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและรับปรึกษางานช่างแบบครบวงจร
ในส่วน "กลุ่มงานสื่อสาร" ด้วยทีมงานมืออาชีพในราคาที่เหมาะสม กับการบริการที่สะดวกปลอดภัย เป็นไปตามมาตราฐานสากล
แบ่งประเภทการบริการและราคา ดังนี้

กลุ่มงานสื่อสาร (สายแลน รับเดินสายแลน)

  • ติดตั้งเต้ารับสัญญาณโทรศัพท์
  • เดินสายสัญญาณคอมพิวเตอร์
  • เปลี่ยนสายสัญญาณโทรศัพท์
  • เปลี่ยนสายสัญญาณคอมพิวเตอร์

 

ลำดับที่   รายละเอียดการให้บริการ ค่าบริการลูกค้า
หน่วย
1   งานติดตั้งระบบสื่อสาร    
  1.1 ติดตั้งเต้ารับสัญญาณโทรศัพท์ (Tel)                          350.00 จุด
  1.2 ติดตั้งเต้ารับสัญญาณโทรทัศน์ / สัญญาณภาพ (TV)                          350.00 จุด
  1.3 ติดตั้งเต้ารับสัญญาณคอมพิวเตอร์ (LAN)                          350.00 จุด
  1.4 เดินสายสัญญาณโทรศัพท์                      1,100.00 ครั้ง
  1.5 เดินสายสัญญาณโทรทัศน์ / สัญญาณภาพ (TV)                      1,100.00 ครั้ง
  1.6 เดินสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (LAN)                            50.00 เมตร
2   งานเปลี่ยนระบบสื่อสาร    
  2.1 เปลี่ยนเต้ารับสัญญาณโทรศัพท์ (Tel)                          350.00 จุด
  2.2 เปลี่ยนเต้ารับสัญญาณโทรทัศน์ / สัญญาณภาพ (TV)                          350.00 จุด
  2.3 เปลี่ยนเต้ารับสัญญาณคอมพิวเตอร์ (LAN)                          350.00 จุด
  2.4 เปลี่ยนสายสัญญาณโทรศัพท์                      1,100.00 ครั้ง
  2.5 เปลี่ยนสายสัญญาณโทรทัศน์ / สัญญาณภาพ (TV)                      1,100.00 ครั้ง
  2.6 เปลี่ยนสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (LAN)                            50.00 เมตร
  2.7 ค่าติดตั้งเครื่องอินเตอร์คอม(ไม่รวมเดินสาย)                          550.00 เครื่อง

cpfm ,ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจแม้น ,บริหารอาคาร ,รับบริหารอาคาร ,บริหารอาคารชุด ,บริหารอาคารครบวงจร ,ช่างไฟฟ้า ,ซ่อมแอร์ ,ช่างปะปา ,ช่างครบวงจร ,สายแลน  ,ช่างซ่อมประตู

Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress