เราเป็นผู้ให้บริการงานช่างแบบครบวงจร  CPFM Services Solution ทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและรับปรึกษางานช่างแบบครบวงจร
ในส่วน "กลุ่มงานปรับอากาศ" ด้วยทีมงานมืออาชีพในราคาที่เหมาะสม กับการบริการที่สะดวกปลอดภัย เป็นไปตามมาตราฐานสากล
แบ่งประเภทการบริการและราคา ดังนี้

กลุ่มงานปรับอากาศ (ช่างเอร์ ซ่อมแอร์บ้าน)

  • ล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศ
  • ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
  • งานซ่อมเครื่องปรับอากาศ

 

ลำดับที่   รายละเอียดการให้บริการ ค่าบริการลูกค้า หน่วย
1   งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ    
  1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าเพดาน สี่ทิศทาง (Cassette Type)                    5,000.00 เครื่อง
  2 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยชนิดแขวนฝ้าเพดาน                    3,200.00 เครื่อง
  3 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยชนิดติดผนัง                    2,500.00 เครื่อง
  4 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยชนิดติดผนัง (ราคาโครงการ20เครื่องขึ้นไป)                    1,800.00 เครื่อง
  5 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดน้ำเย็น(ภายในอาคาร)                  15,000.00 เครื่อง
  6 ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ                      550.00 จุด
2   งานล้างระบบปรับอากาศ    
  1 ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าเพดาน สี่ทิศทาง (Cassette Type)                    2,700.00 เครื่อง
  2 ล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศชนิดน้ำเย็น/ อาคารสำนักงาน                    1,700.00 เครื่อง
  3 ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัย(พร้อมอบโอโซน)                      650.00 เครื่อง
  4 ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัย(ราคาโครงการ20เครื่องขึ้นไป)                      300.00 เครื่อง

cpfm ,ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจแม้น ,บริหารอาคาร ,รับบริหารอาคาร ,บริหารอาคารชุด ,บริหารอาคารครบวงจร ,ช่างไฟฟ้า ,ซ่อมแอร์ ,ช่างปะปา ,ช่างครบวงจร ,สายแลน  ,ช่างซ่อมประตู

Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress