เราเป็นผู้ให้บริการงานช่างแบบครบวงจร  CPFM Services Solution ทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและรับปรึกษางานช่างแบบครบวงจร
ในส่วนกลุ่มงานไฟฟ้าด้วยทีมงานมืออาชีพในราคาที่เหมาะสม กับการบริการที่สะดวกปลอดภัย เป็นไปตามมาตราฐานสากล แบ่งประเภทการบริการและราคา ดังนี้

กลุ่มงานไฟฟ้า (ช่างไฟฟ้า)

  • งานติดตั้งเต้ารับ
  • งานติดตั้งสวิทซ์ไฟ
  • งานติดตั้งเบรคเกอร์
  • โคมไฟดาวน์ไลท์

 

ลำดับที่   รายละเอียดการให้บริการ ค่าบริการลูกค้า หน่วย
1   งานติดตั้งระบบไฟฟ้า    
  1.1 งานติดตั้งเต้ารับ มีกราวด์ / หรือเต้ารับแบบธรรมดา                      160.00 จุด
  1.2 งานติดตั้งสวิทซ์ไฟทางเดียว / หรือสวิทซ์ไฟ สองทาง                      160.00 จุด
  1.3 งานติดตั้งตู้โหลดไฟฟ้า                    1,100.00 ตู้
  1.4 งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า                    1,100.00 ลูก
  1.5 งานติดตั้งเบรคเกอร์                      160.00 ชุด
  1.6 งานติดตั้งสวิทซ์เปิดปิดไฟแบบกระตุก                      160.00 ชุด
  1.7 โคมไฟดาวน์ไลท์, นีออน, ไฟเพดาน, ไฟติดราง, ไฟกิ่ง                      550.00 จุด
2   งานเปลี่ยนระบบไฟฟ้า    
  2.1 เปลี่ยนเต้ารับ มีกราวด์ / หรือเปลี่ยนเต้ารับแบบธรรมดา                      160.00 จุด
  2.2 เปลี่ยนสวิทซ์ไฟทางเดียว / หรือสวิทซ์ไฟ สองทาง                      160.00 จุด
  2.3 เปลี่ยนโคมไฟฟลูออเรสเซ็นต์, นีออนเซ็ต, หลอดลิเนีย                      550.00 จุด
  2.4 เปลี่ยนโคมไฟเพดาน                      550.00 จุด
  2.5 เปลี่ยนหลอดไฟ ฟลูออเรสเซ็นต์, นีออนเซ็ต, หลอดลิเนีย                      100.00 หลอด
  2.6 หลอดคอมแพค, หลอดฮาโลเจน                      100.00 หลอด
  2.7 เปลี่ยนตู้โหลดไฟฟ้า                    1,100.00 ตู้

 

cpfm ,ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจแม้น ,บริหารอาคาร ,รับบริหารอาคาร ,บริหารอาคารชุด ,บริหารอาคารครบวงจร ,ช่างไฟฟ้า ,ซ่อมแอร์ ,ช่างปะปา ,ช่างครบวงจร ,สายแลน  ,ช่างซ่อมประตู

 

Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress